همایشی با عنوان خلاقیت در ایده یابی برای نقاشی

به همت انجمن علمی دانشجویی نقاشی برگزار گردید.

31 اردیبهشت 1398 - 11:36

برگزاری اختتامیه جشنواره حرکت دانشگاه علم و فرهنگ

به همت شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی جشنواره حرکت برگزار گردید.

30 اردیبهشت 1398 - 13:29

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس