ورکشاپ طراحی شیت و مقطع ۳ بعدی

انجمن علمی دانشجویی معماری داخلی با همکاری انجمن مهندسی معماری ورکشاپ طراحی شیت و مقطع ۳ بعدی را در سالن کاظمی آشتیانی در روز سه شنبه ۱۱ بهمن برگزار نمود.

12 بهمن 1401 - 10:33

دوره ی ارزیابی ریسک و کار در ارتفاع

انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی دوره ارزیابی ریسک و کار در ارتفاع برگزار نمود.

11 بهمن 1401 - 15:42