ششمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ ایران

ششمین نکوداشت هفته علوم و فناوری چاپ ایران با همکاری انجمن های علمی «فناوری چاپ ایران» و انجمن علمی دانشجویی گرافیک «دانشگاه علم و فرهنگ » و با مشارکت نهادها و د ...

05 شهریور 1399 - 09:20

با آغاز ایام سوگواری حسینی؛ اجرای طرح حمایت مادی از دانشجویان کم بضاعت در دانشگاه علم و فرهنگ

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ با رویکرد تحقق مسوولیت اجتماعی دانشگاه در حمایت از دانشجویان کم بضاعت اقدام به راه اندازی و اجرای طرح "مُجیر" کرده است ...

05 شهریور 1399 - 09:19

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس