دور جدید انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

دور جدید انتخابات شورای صنفی دانشجویان روز یکشنبه مورخ 6 خرداد ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌گردد.

27 اردیبهشت 1397 - 09:38

ورکشاپ فیگور

انجمن علمی دانشجویی نقاشی ورکشاپ فیگور را برگزار نمود.

26 اردیبهشت 1397 - 08:23

کنفرانس ها

سیناپرس