انتخابات شورای صنفی دانشگاه کلید خورد

سید علی اکبر هاشمی راد معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه گفت: براساس آیین نامه شورای صنفی دانشجویان و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های همفکری و مشارکت ...

05 بهمن 1399 - 16:01

فراخوان جشنواره ملی کتابت قرآن کریم

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی فراخوان «جشنواره ملی کتابت قرآن کریم» با شعار قرآن آخرین کتاب آسمانی را منتشر کرد.

04 بهمن 1399 - 08:40

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس