همایش آشنایی با قانون جدید چک

این همایش با سخنرانی دکتر بهزاد روشن در تاریخ 8 دی برگزار شد.

17 دی 1398 - 16:53

دومین جلسه کادگاه نوشتن درباره هنر استاد زروان روح بخشان

در ۸ دی ۹۸ به همت انجمن علمی نقاشی برگزار شد.

09 دی 1398 - 09:19

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس