اختصاص عواید مالی بازارچه خیریه به دانشجویان کم بضاعت دانشگاه علم و فرهنگ

محمدسروش علیپور بهزادی، دبیر کانون خیریه "پرتو مهر" گفت: در جلسه مشترک با معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ، گزارش مالی 2 بازارچه خیریه که در بهمن و اسفن ...

27 اسفند 1397 - 12:52

"علیرضا رضایی" برنده نهایی رقابت جایگاه دبیر شورای دبیران

رقابتهای داغ انتخاباتی انجمن های علمی دانشجویی و کانون های فرهنگی هنری دانشگاه علم و فرهنگ با انتخاب دبیران انجمن ها و کانون ها و در نهایت انتخاب "علیرضا رضایی" ...

27 اسفند 1397 - 10:10

کنفرانس ها

سیناپرس