آیین‌نامه جدید بهره‌مندی از کمک هزینه شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین‌نامه جدید بهره‌مندی از کمک هزینه شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر (آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران) منتشر شد.

09 مهر 1401 - 16:07

اردو عکاسی

به مناسبت روز جهانی عکاسی، اعضای کانون عکس با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه تصمیم به برگزاری اردو عکاسی برای آشنایی افراد با یکدیگر ترتیب دادند.

07 شهریور 1401 - 08:32