معرفی معاونت

معرفی معاونت

جوانان عزيز! دست يافتن به آرزوهاي بزرگ ملي، نيازمند فكر روشن و عزم راسخ و شجاعت و اخلاص است، و جوان مومن كه مباني جمهوري اسلامي و راه امام بزرگوار را عميقا پذيرفته است، اميد بخش‌ترين نيرويي است كه ميتواند ملت ايران را در رسيدن به آرزوهاي بزرگش ياري برساند.مقام معظم رهبري

فعاليت هاي فرهنگي از ابتداي شكل گيري جهاد دانشگاهي ، بخشي اساسي و لاينفك از فعاليت هاي اين نهاد را به خود اختصاص داده است . مشخصه اساسي فعاليت هاي جهاد دانشگاهي در اين حوزه ، تكيه و توجه به حضور و مشاركت دانشجويان در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي فرهنگي بوده كه حاصل آن ، طراحي و ابداع برنامه هاي گوناگون فرهنگي و ده ها جشنواره سراسري است . تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي ، برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان به خصوص دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات فرهنگي در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور ، رويكرد اساسي جهاد دانشگاهي در حوزه فرهنگ است.از اين رو معاونت فرهنگي بويژه در دانشگاه علم و فرهنگ ، يكي از اركان اصلي آموزش عالي و تربيت نسل جوان و آينده ساز اين مرز و بوم بشمار مي رود؛نسلي كه امروزه عمده آنان ، افق تحصيل دانشگاهي را در پيش رو دارند و اصلي ترين گامهاي شكل دهي هويت اجتماعي – فرهنگي خود را در تعامل با بستر وسيع اجتماع ، در محيط دانشگاه تجربه مي كنند. دانشجو در فرصت آموختن ، مي بايست علم و تهذيب را با هم بيندوزد تا بتواند در زندگي فردي و اجتماعي خود بالنده باشد. معاونت دانشجویی فرهنگي در راستاي اهداف خود تلاش دارد تا در كنار دانش افزايي ، فرصتهاي تجربه و ارتقاي فكري و فرهنگي را براي دانشجويان فراهم آورد .