عناوین تخلفات دانشجویی

تفکیک نخلفات و تخصیص تنبیهات

 الف) تخلفات عمومی

 1. تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتک حرمت، تهمت، افترا و نشر اکاذیب
 2. ضرب
 3. جعل یا ارائه هر گونه سند، مهر، امضا و عنوان معجول یا استفاده از آن‏ها (اعم از مکتوب یا نرم افزاری) در دانشگاه
 4. سرقت
 5. اخذ یا دادن رشوه یا کلاهبرداری، خیانت در امانت یا ایراد خسارت
 6. نگهداری، حمل، خرید و فروش یا استفاده از سلاح
 7. ارتکاب قتل عمد
 8. تخلفات رایانه‏ای و مخابراتی

ب) رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری

 1. تقلب در آزمون‏ها یا فعالیت های آموزشی
 2. تقلب در فعالیت های پژوهشی
 3. فرستادن دیگری به جای خود در امتحان
 4. سرقت، خرید، فروش یا افشای سئوالات یا ورقه های امتحانی
 5. اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامه های خوابگاه یا دانشجو

ج) تخلفات سیاسی

 1. دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود، گروهک های محارب، مفسد یا افراد وابسته به آن ها
 2. عضویت در گروهک های محارب، مفسد، ملحد یا هواداری
 3. فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و کاتب الحادی
 4. توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی و ...
 5. ایجاد بلوا و آشوب در میحط دانشگاه

د)رسیدگی به تخلفات اخلاقی

 1. استعمال مواد اعتیادآور یا استفاده از مشروبات الکلی
 2. تشکیل جلسه و دعوت از دیگران برای استعمال از دیگران برای استعمال مواد اعتیاد آور یا استفاده از مشروبات الکلی
 3. اعتیاد به مواد اعتیاد آور یا مشروبات الکلی
 4. نگهداری، خرید و فروش، تولید یا توزیع مواد اعتیادآور یا مشروبات الکلی
 5. ارتکاب قمار و تجاهر به آن
 6. خرید و فروش یا توزیع آلات قمار
 7. استفاده از هرگونه آلات لهو و لعب یا محصولات رسانه ای غیر مجاز
 8. تولید، خرید و فروش، تکثیر، توزیع یا نگهداری هر گونه آلات لهو و لعب یا محصولات رسانه ای غیر مجاز
 9. عدم رعایت پوشش اسلامی یا ضوابط پوشش ابلاغی وزارتین
 10. عدم رعایت شئون اسلامی
 11. عدم رعیات موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم
 12. داشتن رابطه نامشروع
 13. شرکت در جلسه نامشروع
 14. انجام عمل منافی عفت