فعاليت های دانشجويی-فرهنگی

فعاليت های دانشجويی-فرهنگی

   يكي از اهداف فعاليت هاي دانشجويي-فرهنگي در دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، گسترش سطح مشاركت دانشجويان در مسايلي است كه به نحو غيرمستقيم با امور آموزشي آنان مرتبط مي باشد.
فعاليت هاي دانشجويي-فرهنگي دانشجويان مي تواند به عنوان عاملي براي حفظ شور و نشاط و بالندگي فكري دانشگاهيان ايفاي نقش نموده و فضاي مناسبي را براي ظهور و بروز جلوه هاي ماندگار ديني فراهم آورد. بدين منظور اموري نظير تشكيل كانون هاي فرهنگي- دانشجويي و انجمن هاي علمي- دانشجويي، حمايت از طرح‏هاي بسيج دانشجويي، برپايي همايش هاي فرهنگي- هنري، برپايي كلاس هاي آموزشي فوق برنامه، تشكيل هسته هاي پژوهشي و مطالعاتي دانشجويي، برپايي مراسم ديني، فرهنگي، هنري و... اجراي مسابقات فرهنگي، ورزشي و... از جمله فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه جهت حضور فعال و شاداب دانشجويان گرامي در کانون‏هاي فرهنگي و انجمن‏هاي علمي مختلف محسوب مي‏شود.