راه و چاه

مجموعه راه و چاه به دنبال هدایت دانشجویان، از طریق بیان مسایل رایج دانشجویی و همچنین معرفی واحدهای معاونت دانشجویی فرهنگی می‌باشد.
در این راستا خدمات دانشجویی نظیر کمیسیون موارد خاص، صندوق رفاه، انجمن‏ های علمی دانشجویی و . . . به صورت "پادکست" معرفی میگردد.