صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران

صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران

     صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران واحد دانشگاه علم و فرهنگ، وابسته به نهاد جهاددانشگاهی بوده، و از سال 1385 آغاز به کار نموده است. بواسطه این صندوق تاکنون نزدیک به هشتصد فقره تسهیلات قرض الحسنه در قالب وامهای عادی ، ازدواج و ویژه ، به متقاضیان پرداخت شده است. امید است این صندوق در سالهای آینده و با ادامه فعالیت به صورت نوین،  به تعداد بیشتری از دانشجویان ارائه خدمت نماید.