مسابقات مجازی پیلاتس قهرمانی دانشجویان کشور

مسابقات مجازی قهرمانی آمادگی جسمانی با رویکرد پیلاتس ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار می گردد.

کلیه شرکت کنندگان می بایست نسبت به ثبت نام وبارگزاری مدارک ذیل از طریق سامانه ستاو به آدرس (https://setav.ir) تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به دانشگاه الزهرا ارسال گردد:
یک قطعه عکس،
تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل عکسدار،
تصویر کارت بیمه ورزشی،
ویدیو اجرای آیتم ها بدون توقف،

برای اطلاعات بیشتر آیین نامه مسابقات (لینک زیر) را مطالعه فرمایید.

آیین نامه مسابقات