انتخابات شورای صنفی دانشجویان

 اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه شماره ۱: آغاز ثبت‌نام اولیه در انتخابات شورای صنفی دانشجویان سال ۱۳۹۹

اطلاعیه شماره ۲: تعداد اعضای اصلی و علی البدل و حداقل تعداد شرکت کنندگان در انتخابات شورای صنفی دانشجویان

اطلاعیه شماره 3: نحوه تبلیغات داوطلبین عضویت در شورای صنفی

اطلاعیه شماره 4: اعلام لیست داوطلبین

اطلاعیه شماره 5: پایان زمان تبلیغات

اطلاعیه شماره 6: نحوه برگزاری انتخابات

اطلاعیه شماره 7: تمدید زمان برگزاری انتخابات

اطلاعیه شماره 8: اعلام تعداد آرا

روند برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان