رویکردهای معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی در راستای توسعه فعالیت‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه ضمن تبریک فرارسیدن هفته تربیت بدنی به دانشجویان فعال دانشگاه در رشته‌های ورزشی، رویکردهای این معاونت در راستای توسعه فعالیت‌های ورزشی دانشجویی تشریح کرد.

دکتر منوچهر جهانیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فعالیت‌های ورزشی دانشجویان را مجالی برای توسعه و رشد فردی و ترویج فرهنگ پهلوانی و افزایش کیفیت زندگی دانست و این معاونت برنامه‏های گسترده‏ای را در این حوزه مهیا دیده است که متعاقباً از طریق اداره تربیت بدنی و ورزش در سایت دانشگاه به اطلاع خواهد رسید. 

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی رویکرد اصلی دانشگاه را ایجاد امکانات در حد توان و هدایت دانشجویان علاقه‌مند به سمت ورزش‏های فردی و گروهی دانست تا امکانات و ظرفیت‌های دانشگاه در اختیار این جامعه هدف قرار گیرد. 

ایشان با اشاره به روز ۲۶ مهر، روز تربیت بدنی و ورزش، این روز را فرصتی دانست که به بهانه آن اقدامات گذشته مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد و چشم‌انداز فعالیت‌های آتی ترسیم می‌شود.ر