برگزاری دومین کارگاه آشنایی با تولید و نشر محتوای فرهنگی در نشریات دانشجویی

دومین کارگاه آشنایی با تولید و نشر محتوای فرهنگی در نشریات دانشجویی به همت خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

این کارگاه دوساعته بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای دستورالعمل ناظر بر فعالیت‌های نشریات دانشگاهی با حضور بیش از ۲۵ نفر از دانشجویان صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریات دانشجویی دانشگاه با هدف مهارت‌افزایی و ارتقای سطح کیفی نشریات دانشگاه برگزار شد.
معصومه صبور، کارشناس حوزه رسانه و سردبیر خبرگزاری ایکنا، مدرس این کارگاه بود و موضوعات مربوط به خبرنویسی، مدیریت اخبار، اخلاق حرفه‌ای در رسانه، سواد رسانه‌ای و تولید راهبردی رسانه‌های جدید در این کارگاه ارائه شد. همچنین، دانشجویان در حین کارگاه با مفاهیمی چون ارزش‌های خبری، عناصر خبر، مفاهیم اساسی در خبرنویسی و سبک‌های خبرنویسی آشنا شدند.