برگزاری مراسم معارفه انجمن‌های علمی – دانشجویی مرتبط با رشته‌های مدیریت و علوم تربیتی

مراسم معارفه انجمن‌های علمی – دانشجویی مرتبط با رشته‌های مدیریت و علوم تربیتی با حضور مدیران و استادان گروه، دانشجویان و مدیران حوزه فرهنگی در روزهای آغازین سال تحصیلی در محل سالن دکتر کاظمی آشتیانی برگزار شد.

در معارفه مربوط به رشته‌های مدیریت، دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی‌ارشد رشته‌های مدیریت پروژه، مدیریت کسب‌و‌کار گرایش رفتار سازمانی و مدیریت کسب‌و‌کار گرایش استراتژی حضور داشتند و دکتر سعید اهدایی، مدیر گروه رشته‌های یادشده، ضمن بیان برنامه‌ها و اهداف کلی مربوط به این گروه‌های آموزشی، راهنماهای لازم در خصوص سرفصل‌های دروس، استادان گروه، برنامه‌های آموزشی مربوط نورودی پاسخ داد. همچنین، صدرا عمویی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اهم موارد مرتبط با اهداف و کارکردهای انجمن‌های علمی – دانشجویی، کانون‌های فرهنگی – هنری، نشریات، نحوه همکاری دانشجویان با معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی را توضیح داد و به پرسش‌های دانشجویان در خصوص این موارد پاسخ داد.

ازجمله برنامه‌های دیگر در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید، برگزاری مراسم معارفه نورودی‌های رشته‌های مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی و آموزش و بهسازی منابع انسانی بود. در این مراسم، دکتر محمدصادق بیجندی، مدیر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ضمن بیان توضیحاتی در خصوص اهداف و برنامه‌های مربوط به این رشته تحصیلی پاسخ‌گوی پرسش‌های دانشجویان بود. در ادامه جلسه، زینب نجفی فرهادلو مدیرکل امور دانشجویی، به پرسش‌های دانشجویان در حوزه مربوط به مسایل دانشجویی پاسخ داد.