انتخاب دبیران شورای هماهنگی انجمن‌های علمی - دانشجویی و کانون‌های فرهنگی - هنری دانشگاه

طی روزهای نزدیک به آغاز سال تحصیلی، جلسات دبیران انجمن‌های علمی - دانشجویی و کانون‌های فرهنگی - هنری برگزار شد و ضمن بازخوانی اهداف و برنامه‌ها، دبیران این دو تشکل دانشجویی با رأی اکثریت اعضا انتخاب شدند.

جلسات شورای هماهنگی دبیران انجمن‌های علمی - دانشجویی و کانون‌های فرهنگی - هنری طی روزهای نزدیک به آغاز سال تحصیلی با مشارکت اکثریت دبیران و با حضور مسئول اداره انجمن‌ها و کانون‌ها برگزار شد. هم‌اندیشی دبیران درخصوص فعالیت‌های پیش‌رو، برنامه‌ریزی برای مراسم نووردی‌ها، مراسم معارفه و دانش‌آموختگی دانشجویان، جشنواره‌های رویش و حرکت، نشریات دانشجویی و برنامه سالانه انجمن‌ها از اهم موارد مطروحه در این نشست‌ها بوده است.

همچنین، طی انتخابات مجزا با حضور دبیران انجمن‌های علمی - دانشجویی و کانون‌های فرهنگی - هنری، با اکثریت آرا، فاطمه‌السادات بهشتی، دانشجوی رشته طراحی پارچه و دبیر انجمن علمی - دانشجویی طراحی پارچه و لباس، به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های علمی - دانشجویی و سحر شریفی، دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی و دبیر کانون‌ فرهنگی - هنری فیلم، به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی - هنری دانشگاه انتخاب شدند.