گردشگری یکی از اولویت‌های توسعه متوازن و پایدار در مسیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی

معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ بابیان اینکه گردشگری می‌تواند یکی از اولویت‌های توسعه متوازن و پایدار در مسیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی و درآمد ارزی و رفع محرومیت در مناطق مختلف و به‌ویژه مناطق کمتر شناخته‌شده و کمتر توسعه‌یافته در کشور باشد گفت:

با سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوع گردشگری و اهتمام جدی در این حوزه می‌توان به تحقق شعار سال سازمان جهانی گردشگری یعنی گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز عمل کرد.

دکتر منوچهر جهانیان معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی و رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار گردشگری به مناسبت ۲۷ سپتامبر۲۰۲۳ مصادف با پنجم مهرماه ۱۴۰۲ روز جهانی گردشگری گفت: انتخاب شعار گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز از سوی سازمان جهانی گردشگری درواقع تاکید و تمرکز بر سرمایه‌گذاری هدفمندتر در سه حوزه افراد؛ سیاره زمین و رفاه اجتماعی است.

وی ادامه داد: گردشگری در عرصه‌های ملی و بین‌المللی اثرگذار بوده و تأثیر آن بر فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی در کشورهای مختلف جهان، جامعه‌محور بودن و تأثیر آن بر ایجاد اشتغال و کارآفرینی و توانمندسازی جوامع میزبان و محلی به‌واسطه بهره‌مندی از توسعه فعالیت‌های گردشگری؛ به‌ویژه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مقاصد برای جوامع میزبان و محلی را می‌توان از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری با نگاه حفاظت و صیانت از خرده‌فرهنگ‌ها و محیط فرهنگی و محیط‌زیست و همچنین محیط انسانی با نگاه اجتماع‌محور بودن آن حکایت دارد.

معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی بابیان اینکه با نگاهی به کسب‌وکارهای گردشگری، ایجاد مشاغل در حوزه گردشگری در مناطق مختلف جهان و مقایسه آن با سایر مشاغل، تأثیر گردشگری بر تحول و پیشرفت جوامع میزبان و محلی را نسبت به سایر مشاغل و به‌ویژه در مناطق طبیعی و روستایی و در جهت رفاه اجتماعی و توانمندسازی ساکنین بومی و محلی و فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال فصلی به‌واسطه ورود گردشگران در مسیر اشتغال مولد و پایدار برای کاهش بیکاری و عدم مهاجرت ساکنین محلی که حافظان فرهنگ‌عامه و تاریخ شفاهی مناطق روستایی و نگهبان محیط طبیعی و مناظر دیدنی و زیبا هستند را به دنبال خواهد داشت عنوان کرد: امروزه گردشگری یکی از محورهای مهم و تأثیرگذار توسعه در مناطق مختلف جهان محسوب می‌شود و از اولویت‌ دولت‌ها برای رونق کسب‌وکارهای پایدار و محور کلیدی اشتغال و کارآفرینی در جهت درآمد ارزی و رونق اقتصادی در مناطق مختلف و ازجمله در مقاصد جدید و نوظهور است.

رئیس کانون هماهنگی دانش،صنعت و بازار گردشگری با اشاره به اینکه با تشکیل " وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی" در مرداد ۱۳۹۸ به‌عنوان متولی امر توسعه گردشگری، انتظار این بود که دولت توجه خاصی به توسعه فعالیت‌های گردشگری به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر شناخته‌شده با ایجاد زیرساخت‌ها و تعیین اهداف و استراتژی‌های مشخص معطوف کند ادامه داد: لازمه موفقیت در اهداف و چشم‌انداز موردنظر تبدیل منابع گردشگری به محصول و در کنار آن برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری سبز با نگاه جامع و هدفمند برای جذب گردشگران و تسهیلات موردنیاز آنان و در کنار آن معرفی توانمندی‌های گردشگری، بازاریابی نوین و تعامل با بازارهای جدید و نوظهور در حوزه گردشگری، به‌ویژه کشورهای بازار هدف با اتکاء به منابع درونی و به‌کارگیری منابع انسانی متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر و نیز همراهی و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی و نقش‌پذیری آنان در حوزه‌های متنوع گردشگری است که بایستی از سوی دولت و وزارتخانه متبوع موردتوجه جدی قرار گیرد.

دکتر جهانیان بابیان اینکه گردشگری ایران بااین‌همه ظرفیت، پتانسیل‌ها و جاذبه‌ها و منابع انسانی مجرب، در بخش گردشگری با استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی مدون و جامع و هدفمند می‌تواند به جایگاه شایسته دست یابد افزود: این امر مستلزم عزم ملی و جدی و به‌کارگیری منابع انسانی آموزش‌دیده، مجرب و داشتن برنامه‌ریزی مطلوب و مناسب است.

وی بابیان اینکه گردشگری می‌تواند یکی از اولویت‌های توسعه متوازن و پایدار در مسیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی و درآمد ارزی و رفع محرومیت در مناطق مختلف و به‌ویژه مناطق کمتر شناخته‌شده و کمتر توسعه‌یافته در کشور باشد گفت: با سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوع گردشگری و اهتمام جدی در این حوزه می‌توان به تحقق شعار سال سازمان جهانی گردشگری یعنی گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز عمل کرد.