بازدید از نمایشگاه جشنواره رویش در دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر مهدی باصولی سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ به همراه معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه و مدیر امور فرهنگی هنری دکتر رشید جعفر پور قائم مقام و مشاور فرهنگی و اجتماعی در امور فرهنگی ، اجرایی و مالی و همراهان را در این بازدید همراهی نمودند .

نمایشگاه یاد شده روز شنبه ۳ دی ماه با ارائه آثاری از دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ آغاز و روز ۵ شنبه ۸ دی ماه پایان یافت .

شایان ذکر است در این نمایشگاه تعداد ۱۴۰ اثر از آثار دانشجویان هنرمند این دانشگاه شامل عکس، فیلم کوتاه، سفال، خاتم کاری، منبت، نقاشی، خط، سیاه قلم، ربان دوزی، تذهیب، نگار گری، داستان کوتاه، فیلمنامه و ... در معرص نمایش گذاشته شده است . اثار از میان ۲۸۰ اثر ارسالی منتخب شده و برای مرحله دانشگاهی جشنواره ی ملی رویش برای داوری به نمایش گذاشته شده .

دکتر رشید جعفر پور در این جلسه گفت در دانشگاه ها باید از تمام ظرفیت های دانشجویی و فرهنگی استفاده کرد تا در نهایت این اتفاق زمینه ساز کارآفرینی ،اشتغال و توسعه مهارت های فردی دانشجویان شود.

وی افزود : دانشجویان برای پیشرفت و حضور فعال در جامعه ایران ،نیاز دارند تا در زمان دانشجویی خود به فعالیت های فرهنگی و هنری توجه ویژه ای داشته باشند تا در نهایت ایران اسلامی بتواند هر روز توسعه یافته باشد.