بازدید علمی عمارت مسعودیه

انجمن علمی دانشجویی معماری داخلی، بازدید علمی از عمارت مسعودیه و بوتیک هتل نظامیه را در روز یکشنبه ۴ دی برگزار کرد.

در این بازدید علمی که با حضور استاد سروندی برگزار شد دانشجویان ابتدا از عمارت مسعودیه بازدید کردند و از اطلاعات راهنمای مجموعه در رابطه با بنا استفاده کردند
در ادامه بازدید از بوتیک هتل نظامیه به عمل آمد. در این بنا نیز از توضیحات راهنمای مجموعه در رابطه با فضاهای داخلی و تاریخچه بنا بهره بردند.

عمارت مسعودیه تا سال‌ها پیش مهجور و ناشناس بود و کسی فکرش را نمی‌کرد درست پشت میدان بهارستان و در شلوغی و هیاهوی خیابان جمهوری، پشت سردری با نام میراث فرهنگی، عمارت و باغی به این بزرگی و زیبایی وجود داشته باشد؛ باغی که خصوصیات باغ ایرانی را داراست و اثر معماری اروپایی بر عمارت و ساختمان‌هایش دیده می‌شود.

عمارت مسعودیه از بناهای قاجاری و دیدنی‌ های تهران به شمار می‌آید و در طول حیات خود کاربری‌های مختلفی داشته است. این عمارت را به دستور مسعود میرزا ساختند و به همین دلیل با نام مسعودیه معروف شد. مسعود میرزا ملقب به ظل‌السطان، فرزند ارشد ناصرالدین شاه بود. عمارت مسعودیه به‌علت موقعیت مکانی خود در میدان بهارستان، اتفاقات بسیاری را تجربه کرده است.