اردو عکاسی

به مناسبت روز جهانی عکاسی، اعضای کانون عکس با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه تصمیم به برگزاری اردو عکاسی برای آشنایی افراد با یکدیگر ترتیب دادند.

این اردو با شرکت ۳۰ نفر از دانشجویان در باغ موزه نگارستان تهران برگزار شد .

در این برنامه از استاد شفاعتی دعوت بعمل امد؛ و تحت نظر ایشان عکاسی از مهمان‌ها انجام شد. و به هر یک از مهمان ها ده فایل عکس پرتره رایگان تحویل داده شد. در این برنامه در لوکیشن های مختلف باغ موزه نگارستان از هرفرد توسط عکاس عکس پرتره گرفته میشد در اخر، پس از اتمام عکاسی، پذیرایی از مهمانان صورت گرفت و هدیه‌ای از طرف دانشگاه علم و فرهنگ و کانون عکس به عنوان یادبود به میهمانان تقدیم شد.