مسابقه عکاسی محرم

کانون عکس در راستای تاسوعا و عاشورای حسینی مسابقه‌ای با هدف گرامیداشت عکاسی از این مراسم برگزار کرد.

این مسابقه در دو بخش عکاسی با دوربین و عکاسی با موبایل برگزار شد و توسط اعضای کانون عکس داوری شد.
در این مسابقه از بین ۱۷ اثر دو عکس برتر انتخاب شد و برندگان این دوره از مسابقات در بخش عکاسی با دوربین سرکار خانم فاطمه همتی، و در بخش عکاسی با موبایل سرکار خانم فرناز طحان بودند.