Cardinal Theme

دومین جلسه کمیته اجرایی شورای صنفی چهارشنبه نوزدهم آذرماه برگزار شد.

در این جلسه دکتر سید علی اکبر هاشمی راد ضمن معرفی نماینده واحد فناوری اطلاعات دانشگاه به عنوان عضو جدید کمیته اجرایی شورای صنفی، اشاره ای به نحوه برگزاری این دوره از انتخابات شورای صنفی دانشجویان داشتند و تاکید کردند این رویداد برای نخستین بار است که در وسعت دانشگاه علم و فرهنگ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

معاون دانشجویی و فرهنگی افزود تلاش این کمیته شناسایی و رفع موانع و مشکلات پیش رو و همچنین بهره بری از مزایای فضای مجازی در برگزاری هرچه پرشورتر و فراگیرتر این دوره از انتخابات شورای صنفی دانشجویان است که در همین راستا گفت و گوهایی صورت پذیرفت و مقرر شد به پیشنهاد نماینده فناوری اطلاعات دانشگاه از سامانه های تخصصی رای گیری استفاده نماییم و همچنین یک نماینده دانشجویی دیگر به عنوان عضو کمیته اجرایی شورای صنفی معرفی شوند.
#معاونت_دانشجویی_فرهنگی #امور_دانشجویی #دانشگاه_علم_و_فرهنگ #شورای_صنفی #شورای_صنفی_دانشجویان #دانشجویی #دانشجو