Cardinal Theme

بیمه دانشجویی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ از تمدید قرارداد بیمه حوادث جمعی دانشجویی تا مهرماه سال ۱۴۰۰ خبر داد.

سید علی اکبر هاشمی راد گفت: در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه علم و فرهنگ تمامی دانشجویان این دانشگاه در تمام اوقات شبانه روز بدون قید مکان با پرداخت حق بیمه توسط دانشگاه، تحت پوشش بیمه حوادث جمعی قرار دارند.
معاون دانشجویی و فرهنگی افزود: طبق قرارداد منعقد شده جبران هزینه های پزشکی حوادث بیمه حداکثر تا مبلغ ۸۰ ملیون ریال در یک سال تحصیلی، غرامت ناشی از نقص عضو دائم (جزیی و کلی) ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر به میزان ۴۰۰ ملیون ریال و جبران غرامت ناشی از فوت ۴۰۰ ملیون ریال می باشد. همچنین دانشجویانی که مشمول پراخت غرامت می شوند حداکثر ۱۴ روز فرصت دارند مدارک لازم را به کارشناس مربوطه ارائه دهند.
دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با معاونت دانشجویی فرهنگی (44297590) تماس حاصل نمایند.
به امید و آرزوی تن درستی و سلامتی مداوم
#دانشگاه_علم_فرهنگ #معاونت_دانشجویی_فرهنگی #دانشجویی #بیمه #بیمه_حوادث_جمعی #بیمه _دانشجویی #حادثه #ترم_بالایی #دانشجو