Cardinal Theme

شرکت تیم دانشگاه علم و فرهنگ در دومین رویداد بازی زنجیره تامین

دومین رویداد بازی زنجیره تامین در دانشگاه ازاد واحد تهران غرب برگزار گردید.

در اين رويداد آموزشي و پژوهشي سعي بر آن بود تا با تكنيك بازي سازي افراد شركت كننده را با اهميت موضوع زنجيره تامين در فضاي رقابتي كسب و كار آشنا نماید.
بطوريكه هر تيم با قرارگيري در يكي از نقش هاي زنجيره تامين چهار سطحي (كارخانه، توزيع كننده، عمده فروش و خرده فروش)، با اخذ تصميمات بلند مدت و كوتاه مدت استراتژيك و با در نظر گرفتن شرايط عدم قطعيت، زنجيره تامين چند كالاي فاسد شدني را با توجه به شرايط عادي و بحراني به سمت اهداف اصلي آن (كسب حداكثر سود، كنترل موجودي و . . .) هدايت كند و كالا را در بهترين كيفيت به دست مشتري برساند.

این مسابقات با حضور تیم هایی از دانشگاه های تهران، امیر کبیر، خوارزمی، الزهرا، علم و فرهنگ و دانشگاه آزاد واحد تهران غرب در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب (بلوار اشرفي اصفهاني) مورخه ٢٨ آذر ماه از ساعت ٩ الي ١٧ برگزار گردید.

در این مسابقه بین دانشگاهی، دانشگاه علم و فرهنگ دو تیم در سطح توزیع کننده و عمده فروشی شرکت کردند که تیم عمده فروشی دانشگاه علم و فرهنگ در رتبه دوم عمده فروشی ها و و تیم توزیع دانشگاه علم وفرهنگ در جایگاه سوم توزیع کنندگان قرار گرفتند .

اعضای تیم عمده فروشی :
محمد پرویز کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی
میلاد جاوید کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک
هادی اسبقی آقا کندی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک
الهام حسینی غفار کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک