Cardinal Theme

دوره آشنایی با ویکی پدیا

انجمن علمی دانشجویی مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید.

4شنبه 21 تیرماه کارگاه «آشنایی با ویکی پدیا» در کلاس 711 دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. کارگاه با حضور دو مدرس و 11 شرکت ¬کننده از ساعت 10 تا1:30 برگزار شد.
بخش اول کلاس به آشنایی با ویکی پدیا اختصاص داشت که در آن مدت در مورد اهمیت و کارکردهای این دانشنامه¬ی آنلاین صحبت شد و گفت و گویی صورت گرفت و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد. سپس ارائه¬ای در مورد تجربه¬ی ویکی¬نویسی توسط مدرس دوم انجام شد و حول آن نیز پرسش و پاسخ¬هایی شکل گرفت.
در بخش دوم کارگاه مدرسین مرحله به مرحله از ایجاد حساب کاربری تا ویرایش و ترجمه¬ در ویکی¬پدیا شرکت¬کنندگان را راهنمایی کردند و آموزش¬های لازم را به آن¬ها دادند.