Cardinal Theme

برگزاری کارگاه نقاشی ویترای

به همت انجمن علمی دانشجویی هنر اسلامی کارگاه نقاشی ویترای برگزار گردید.

در طی برگزاری کارگاه نقاشی ویترای در روز شنبه 4 خرداد که با مشارکت انجمن علمی هنر اسلامی و دپارتمان هنرهای ایرانی و سنتی دانشگاه علم و فرهنگ که توسط خانم انارکی برگزار شد. در این دوره تکنیک های مختلف ویترای، آشنایی با رنگ های آن  و مواد لازم جهت کار بر روی شیشه برای دانش آموختگان توضیح داده شد.
در انتها آثار استاد انارکی در معرض دید عموم قرار گرفت.