Cardinal Theme

همایشی با عنوان خلاقیت در ایده یابی برای نقاشی

به همت انجمن علمی دانشجویی نقاشی برگزار گردید.

انجمن علمی نقاشی در آخرین روز از هفته نقاشی همایشی با عنوان خلاقیت در ایده یابی برای نقاشی را توسط محمد ابراهیمی دانشجوی کارشناسی نقاشی برگزار کرد.در این همایش محمد ابراهیمی از تجربیات خویش و چگونگی ایده گرفتن و اجرای ایده هاش برای نقاشی صحبت کرد و در پایان گفتگویی بین ایشان و دانشجویان حاضر برقرارشد.این همایش در تاریخ چهارشنبه 25 اردیبهست ماه 1398 در سالن سینما برگزار شد.