اعضای کمیته ناظر بر نشریات

برابر ماده 2-1 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و ماده 4 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مبنی بر تشکیل "کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی" این کمیته در دانشگاه علم و فرهنگ تشکیل و آغاز به کار کرد.

  • دکتر سیدعلی اکبر هاشمی راد معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی و رئیس کمیته
  • دکتر زهرا حسین نژاد مدیر فرهنگی اجتماعی دانشگاه علم و فرهنگ و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ و دبیر کمیته
  • دکتر علی اکبر کیوانفر مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی و مدیر گروه عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ
  • دکتر عباس نامجو مدیر گروه پژوهش هنر و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ
  • دکتر پروانه پرچکانی مدیر روابط عمومی و سرپرست اداره همکاری های علمی و بین المللی
  • دکتر فاطمه قناد مدیر گروه حقوق تجارت الکترونیکی و حقوق نفت و گاز در مقطع کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ و عضو حقوقی کمیته