Cardinal Theme

انتصاب اعضای "کمیته ناظر بر نشریات" در دانشگاه علم و فرهنگ

برابر ماده 2-1 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی و ماده 4 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مبنی بر تشکیل "کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی" این کمیته در دانشگاه علم و فرهنگ تشکیل و آغاز به کار کرد.

در این راستا دکتر سیدعلی اکبر هاشمی راد معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ و عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی، دکتر علی اکبر کیوانفر مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی و مدیر گروه عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر عباس نامجو مدیر گروه پژوهش هنر و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر پروانه پرچکانی مدیر روابط عمومی و سرپرست اداره همکاری های علمی و بین المللی، دکتر فاطمه قناد مدیر گروه حقوق تجارت الکترونیکی و حقوق نفت و گاز در مقطع کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان اعضای "کمیته ناظر بر نشریات" در دانشگاه علم و فرهنگ تعیین شدند.

همچنین دکتر زهرا حسین نژاد، مدیر فرهنگی اجتماعی دانشگاه علم و فرهنگ و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان دبیر این کمیته منصوب شد.