Cardinal Theme

جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز تمدید شد

این جشنواره دانشجویی در محورهای محیط زیست، مدیریت پسماند، مدیریت مصرف آب، فعالیت های داوطلبانه سبز، تغذیه سبز، هنر و تجربه سبز و مدیریت مصرف انرژی و انرژی های تجدید پذیر همچنین با شعار "دانشگاه سبز" "اندیشه سبز" "جامعه سبز" از دانشجویان فعال دعوت به مشارکت و ارسال اثر می نماید.

با توجه به استقبال دانشجویان و دانشگاهیان از این جشنواره، زمان ارسال آثار از 15 اسفند 97 به نیمه دوم سال 98 افزایش یافت و علاقه مندان می توانند مستندات خود را در حوزه های نامبرده در آدرس omrani.msrt.ir/fa/page/1122 بارگذاری نمایند.
این جشنواره توسط معاونت اداری، مالی و مدیریت منایع و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می شود.