Cardinal Theme

اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی و ورزشی دانشجو و تجلیل از مقام آوران در المپیاد ورزشی دانشگاه های منطقه یک کشور

اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی و ورزشی دانشجو و تجلیل از مقام آوران در المپیاد ورزشی دانشگاه های منطقه یک کشور

در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۱۳/۳۰ در سالن دکتر کاظمی آشتیانی برگزار میگردد.
ورود برای عموم آزاد است.
اداره تربیت بدنی