Cardinal Theme

گردهمایی دختران فعال فرهنگی در مشهدمقدس

گردهمایی دختران فعال فرهنگی در مشهدمقدس

شورای دبیران انجمن هاوکانون های دانشگاه علم وفرهنگ برگزار نمود:
گردهمایی دختران فعال فرهنگی در مشهدمقدس جهت زیارت،برپایی جلسات هم اندیشی و بازدیدهای مربوط به طرح ملی"ایران مرز پرگهر"
20تا23 اسفند1396