Cardinal Theme

نشست صمیمانه سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ جناب آقای دکتر هاشمی با دانشجویان ورزشکار و مقام آوران المپیاد

نشست صمیمانه سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ جناب آقای دکتر هاشمی با دانشجویان ورزشکار و مقام آوران المپیاد

نشست صمیمانه سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ جناب آقای دکتر هاشمی با دانشجویان ورزشکار و مقام آوران المپیاد روز یکشنبه مورخ 19/12/96 در سالن شهدای جهاددانشگاهی برگزار گردید، که در این نشست دانشجویان به بحث و بررسی در خصوص مسائل حوزه ورزشی پرداختند.
اداره تربیت بدنی