Cardinal Theme

پویش ملی عکاسی با موضوع "اقتدار ملی"

پویش ملی عکاسی با موضوع "اقتدار ملی"

کانون فرهنگی هنری عکس دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میکند:
پویش ملی عکاسی با موضوع "اقتدار ملی"
جوایز ویژه،9 سکه بهار آزادی
برای شرکت در مسابقه حداکثر تا1 اردیبهشت97 از هشتگ #پویش_اقتدار_ملی استفاده کنید