Cardinal Theme

🏀مسابقات بسکتبال بانوان

🏀مسابقات بسکتبال بانوان

🔴اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجو:
🏀مسابقات بسکتبال بانوان برگزارشد و تیم کیان به قهرمانی رسید. تیمهای usc و علم و فرهنگ در رتبه های بعدی قرار گرفتند.