بازدید اعضای کانون فرهنگی پرتو مهر از مؤسسه بهزیستی مهرآفرین

اعضای کانون فرهنگی پرتو مهر از مؤسسه بهزیستی مهرآفرین روز پنجشنبه 8 دی ماه بازدید کردند.

به گزارش معاونت دانشجویی و فرهنگی، اجرای بازی‌های جمعی برای کودکان، کارگاه نقاشی و اهدا بسته‌هایی فرهنگی به کودکان این موسسه از جمله فعالیت‌های انجام شده در این روز بود.

مؤسسه خیریه مهرآفرین تمرکز خود را روی خانواده‌های بدسرپرست (به ویژه زنان و کودکان) و همچنین کودکان کار و دانش آموزان بازمانده از تحصیل قرار دهد.

کانون فرهنگی - هنری در نظر دارد این بازدیدها را که شامل بازدید از بهزیستی و خانه سالمندان است، در برنامه‌ها خود قرار بدهد.