Cardinal Theme

برگزاری همایش خلاقیت در پژوهش

به همت انجمن علمی دانشجویی پژوهش هنر برگزار میگردد.

در چهارمین نشست از سلسله نشست های انجمن علمی پژوهش هنر با عنوان «خلاقیت در پژوهش» که در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد ابتدا دکتر باوند بهپور چهل توصیه برای پژوهشگران هنر را مطرح کردند و سپس در قسمت دوم برنامه که در قالب کارگاه بود تمرین هایی بر اساس آن توصیه ها برای هر چه نزدیک تر شدن به شیء هنری مرحله به مرحله انجام شد تا پژوهشگر هنر بتواند داده های بسیار زیادی که در یک شیء هنری وجود دارد را ببیند و با زوایای مختلفی که انگیزه شخص میتواند وی را به جستجو در اثر بکشاند آشنا شود.